Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

"Τέλος" τα σχολικά βιβλία ήρθε το ipad


Από την Καμπέρα ξεκίνησε μια μεγάλη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Αυστραλία.
Αρχή έγινε με ένα συγκεκριμένο σχολείο, όπου το υπουργείο Παιδείας έχει προμηθεύσει όλους τους μαθητές tablets…

O λόγος είναι ότι το υπουργείο θεωρεί ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να περάσουν στην ψηφιακή εποχή, ότι οι υπολογιστές είναι το εκπαιδευτικό όργανο του μέλλοντος και λένε ότι με τον τρόπο αυτό ο κάθε μαθητής μπορεί να μαθαίνει με τον δικό του ρυθμό και σύμφωνα με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από σχολείο της Καμπέρα θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα σχολεία της χώρας. Ενδεχομένως να είναι ένας τρόπος αρκετά πολυδάπανος, αλλά έτσι ανοίγει το παράθυρο στο μέλλον για όλα τα παιδιά.


Star.gr