Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΔΕITE: Τραγικές φωτογραφίες στο Facebook...

Κάποιος να πει στο Facebook να τους διαγράψει..
Όχι άλλο κάρβουνο...Δεν υπάρχουν οι τύποι. Θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που θα έκαναν στις φωτογραφίες τους...  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 4243