Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Μετά το Πάσχα οι "λυπητερές" στους ιδιοκτήτες ακινήτων


Μετά το Πάσχα οι "λυπητερές" στους ιδιοκτήτες ακινήτων : Χύμα και τσουβαλάτα θα έλθουν μετά το Πάσχα οι Χύμα και τσουβαλάτα θα έλθουν μετά το Πάσχα οι "λυπητερές" στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, από τον Μάιο οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν:

1. Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του έτους 2009. Περίπου 1,28 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα παραλάβουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του ΕΤΑΚ 2009.
Θα το πληρώσουν οι άγαμοι που την 1η Ιανουαρίου 2009 είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και οι έγγαμοι με ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκκαθαριστεί 2.920.000 δηλώσεις από 3.946.646 ιδιοκτήτες και έχουν βεβαιωθεί φόροι ύψους 278,97 εκατ. ευρώ.

2. Την έκτακτη εισφορά στη μεγάλη ακίνητη περιουσία του έτους 2009.
Οσοι είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2009 ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΤΑΚ του 2009 θα πληρώσουν και έκτακτη εισφορά.
Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές από 0,1% έως 0,9%, ανάλογα με το ύψος της περιουσίας.


3. Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010.
Περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2010 ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ, θα λάβουν τον «λογαριασμό» του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010.


4. Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011.
Πάνω από 600.000 φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν και άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του 2011.

5. Το Ειδικό Τέλος Ακινήτων για το 2012 που επιβάλλεται και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Το τέλος θα καταβληθεί σε 5 ίσες δόσεις.Συνολικά μέχρι το τέλος τους έτους θα πρέπει να πληρωθούν στα δημόσια ταμεία περί τα 3,5 δισ. ευρώ.
Star.gr